1. Sam. 23, Apt. 15

1. Sam. 23

Apt. 15

Seurakunnassa oli suuri kiista ympärileikkauksen merkityksestä. Tämä on ymmärrettävää, koska tähän asti se oli ollut selkeä merkki Jumalan kansaan kuulumisesta. Myös Mooseksen lain noudattamisen merkitys oli tapetilla. Tämäkin oli ollut tärkeä osa Jumalan kansan identiteettiä.

Jerusalemissa järjestettiin kokous näiden kysymysten ratkaisemiseksi nyt, kun pakanatkin (ei-juutalaiset) olivat tulleet mukaan seurakuntaan. Ratkaisun jälkeen lähetettiin sanansaattajia viemään viestiä alueen seurakuntiin. Viestinviejät aloittivat ratkaisusta kertomisen näillä sanoilla: ”Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi…” (Ap. t. 15:28) Pyhä Henki oli päätöksenteossa mukana.

Silloin kun seurakunnassa tapahtuu muutoksia tai murroksia, on hyvä tiedostaa, että kysymyksiä ei tulisi ratkaista pelkästään inhimillisen järkeilyn avulla. Ratkaisunteossa on ihmisten ajatusten taustalla myös hengellinen todellisuus.

Kun Pietari vastusti Jeesuksen ristille menoa, Jeesus sanoi: ”Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!” (Matt. 16:23)

Inhimillisesti näytti hullulta, että Jeesus oli menossa vapaaehtoisesti ristiinnaulittavaksi. Jeesus kuitenkin tiesi tehtävänsä ja ymmärsi sen merkityksen. Hän myös näki hengellisen todellisuuden näennäisesti inhimillisen järkeilyn takana: Saatana tahtoi saada Jeesuksen lankeamaan pois Jumalan suunnitelmista. Pietari ei ollut Saatana, vaan tässä tilanteessa Saatana yritti vaikuttaa Jeesukseen Pietarin kautta.

Yhtälailla tänä päivänä olemme alttiitta ”lankeamaan” päätöksenteossa näennäisesti vain inhimilliseen järkeilyyn. Tärkeää on tiedostaa, että taustalla vaikuttaa myös hengellinen todellisuus. Kun tänä päivänä seurakunnassa (miksei myös yksilöelämässä) mietimme ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin, ensisijaisten kysymyksten ei tulisi olla: ”Mitähän ihmiset tästä ajattelevat? Miten pidämme kaikki tyytyväisinä? Miten eri ratkaisut vaikuttavat jäsenmäärään, rahan tuloon tai maineeseemme?”

Ensisijaisten kysymysten tulisi olla: ”Mitä Jumala tästä ajattelee? Mikä hänen tahtonsa ja suunnitelmansa on?”

”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” (Matt. 6:33)

Sitten ratkaisujen jälkeen voisimme rehdisti todeta: ”Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi…” (Ap. t. 15:28)

Topi