1. Sam. 25, Apt. 17

1. Sam. 25

Apt. 17

Paavali ottaa puheissaan huomioon kontekstin. Kun hän julistaa juutalaisille Tessalonikassa, hänen pohjanaan on juutalaisten pyhät kirjoitukset (eli käytännössä VT:n tekstejä). Niiden kautta hän perustelee, että ”Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus.” (Apt. 17:3). Kun hän julistaa Ateenassa Areiopagilla, hän ottaa lähtökohdakseen heidän maailmankuvansa. Tässä tapauksessa alttarin, jolla palvotaan ”tuntematonta jumalaa”. Paavali pyrkii löytämään yhteisen maaperän, josta lähteä keskustelussa ja perusteluissa liikkeelle. Mikähän tuo maaperä olisi täällä Suomen Ateenassa, Jyväskylässä?

Ateenan jälkeen lähetysmatka jatkuu Korinttiin. Hän muistelee Korinttiin tuloaan 1. kirjeessä korinttilaisille näin:

1 Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin.
2 En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.
3 Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana.
4 Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa,
5 jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan. (1. Kor. 2:1-5)

Paavali ei sitten kuitenkaan nojaa hyviin perusteluihin, puhetaitoon tai ihmisten viisauteen, vaan ristiinnaulittuun Kristukseen ja Jumalan Hengen voimaan. Oman kokemukseni mukaan on harvinaista, että hyvillä perusteluilla tai viisailla puheilla joku tulee uskoon. Toki niilläkin on oma paikkansa uskon esteiden poistajana. Kuitenkin puheemme ja perustelumme ovat turhia, ellei Pyhä Henki vaikuta niissä. Pyhä Henki ja hänen työnsä voi murtautua inhimillisten muurien ja kysymysten läpi. Vain Pyhä Henki voi avata ihmiselle Jumalan tuntemisen.

”Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen Hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.” (Ef. 1:17)

C.S. Lewis sanoo: ”Uskon kristinuskoon kuten auringonnousuun: en vain siksi, että näen sen, vaan siksi, että sen valossa näen kaiken muun.”

Jeesuksen tunteminen avaa elämään ja sen kysymyksiin aivan uudenlaiset näköalat. Ne asiat, joihin ennen etsin järkeviä perusteluita niitä löytämättä, avautuvat Jeesuksessa. Ennen mahdottomilta tuntuneet kysymykset näyttävät toisenlaisilta Jeesuksen valossa.

Topi