1. Kun. 3, Room. 6

1. Kun. 3

Suurvaltasuhteet ja nöyryys. Salomon suurvaltasuhteet vahvistuivat, kun hän meni naimisiin Egyptin faaraon tyttären kanssa. Huolimatta hallitsevassa asemassa olevien normaalista valtapelistä ja valtioiden välisten suhteiden hoitamisen nikseistä ja taidoista, Salomo tunnusti Jumalan todellisen vallan yli hänen valtansa ja pyysi Jumalalta nöyrästi viisautta hoitaa hallitsijan tehtävänsä, jotta hän osaisi tuomita kansaansa oikeudenmukaisesti. Antakoon Jumala samanlaista nöyryyttä meillekin, missä tahansa asemassa olemme tai tulemme olemaan.

Nyt roomalaiskirjeessä päästään varsinaiseen asiaan! Roomalaiskirjeen alku maalaa synnin syntinä ja osoittaa, että joka ikinen meistä on niin syntinen, että meillä ei ole mitään pääsyä eikä pyrkyä täydellisen Jumalan lähelle. Tilamme on toivoton, jos luotamme omaan yritykseen ja voimaan. Roomalaiskirjeen alkuluvut osoittavat, että tarvitsemme välttämättä Jumalan valmistaman ratkaisun, Jeesuksen välittäjäksi meidän ja Jumalan välille.

Room. 6

Identiteettimuutos. Koska Jeesus kuoli ja voitti synnin, synti ei enää hallitse eikä määritä meitä. Nyt olemmekin armon alaisia. (Room. 6:14). ARMO, Jumalan ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Jumalan armo ja Jeesuksen läheisyys on parasta, mitä elämäämme voimme saada. Koko kokemuksemme ja identiteettimme muuttuu.

Olen huomannut, että kun ympärilläni luotettavat ja kunnioittamani ihmiset uskovat minuun, minäkin alan uskaltaa ajatella ja toimia rohkeammin, uudella tavalla. Uskon, että sama muutos tapahtuu meissä vielä aivan toisella tasolla, kun Jumalan ehdoton hyväksyntä ja rakkaus tavoittaa meidät.

Miten uusi, todellinen identiteettimme, näkyy tänään? Miten annamme sen vaikuttaa ajatuksiimme ja tekoihimme?

Heli