1. Kun. 11, Room. 14

1. Kun. 11

Room. 14

Autuaita ovat rauhantekijät

On tärkeää oppia hyväksymään erilaisuutta sekä mielipiteissä että elämäntapa-asioissa. Tulokkaan on vaikea tulla ja kiinnittyä seurakuntaan, jos heti joutuu paineen alle ja huomaa, ettei häntä oikein hyväksytä joukkoon. Bless – Belong – Believe -Behave järjestys on hyvä muistaa kun tutustumme uusiin ihmisiin. Täytyy luottaa, että armo kasvattaa.  Vapauteen Kristus vapautti meidät ja meistä jokainen on itse vastuussa Jumalan edessä. “Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa” (17). 

Heikkouskoisilla voi olla usein aika ankaria käsityksiä, ja he haluavat elää kurinalaisesti ja varovasti välttäen epäpuhtauksia ettei vanha elämä vie takaisin menneeseen. Vahvoja ovat ne, joilla on suuri Vapahtaja. He luottavat Kristukseen enemmän kuin ulkonaisiin tapoihin tai merkkeihin. Vahvan uskon vaarana on tuomita toiset lakihenkisiksi ja ahdasmielisiksi kristityiksi. Vahvojen on kestettävä heikkojen vajavuuksia, mutta ajattelen myös, että kummassakin tapauksessa olisi löydettävä keskinäinen kunnioitus ja annettava asioiden olla omantunnon kysymyksiä. Paavalin opetus etsii yhteyttä näiden kahden välille. “Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistakaamme toisiamme (19).

Nykyisin ei tämä aihealue ehkä ole niin keskeinen uskovien elämässä. Ne, jotka ovat kokeneet lakihenkisyyden tai liiallisen vapauden ahdistavaksi, ovat toivottavasti löytäneet omannäköisensä seurakunnan kodikseen.  Sen sijaan uusia erottavia asioita on tullut tilalle, joten jännite säilyy. 

“Säilytä sinä oma usko Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä uskoo oikeaksi” (22).

Juha