1. Kun. 12, Room. 15

1. Kun. 12

Room. 15

Kohtaamisen kauneus

“Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä” (2). Mikä on hyväksi ja vahvistaa seurakuntaperhettä? Vaikka ei tuntisikaan vielä toista paremmin, voi lähteä liikkeelle perustarpeista eli tarpeesta tulla rakastetuksi, kohdatuksi eli nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi ilman ehtoja. Yhteyttä ja ystävyyttä kaipaa myös jokainen. Jokainen vuorovaikutussuhde voi olla luonteeltaan arvostusta välittävä. Siksi rohkeasti kohtaamaan uusia tai jo tuttuja ihmisiä! 

Toinen hyvä ja vahvistava asia on tietenkin armon kokemukset. Niitä on tarjolla kohtaamisissa Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Armo vapauttaa olemaan oma itsensä ja kasvattaa myös rakastamaan itseään ja lähimmäistä. Armo antaa myös luvan olla keskeneräinen ja epätäydellinen ja tulla siitä huolimatta hyväksytyksi ja rakastetuksi. Voisinkohan kasvaa niin vahvaksi, että uskaltaisin olla heikko? Tällaisia arvo- ja armokokemuksia voimme varmaan KohtaamisPaikan kohtaamisissa viljellä ja varjella? 

Sitten takaisin Paavaliin. Ei voi muuta kuin ihmetellä, miten kutsumustietoisena Paavali eli pakanain apostolin elämän. Olihan hän saanut erityisen kutsun “salaiseksi aseeksi” kohtaamisissa Jeesuksen kanssa, mutta se uskollisuus ja rakkaus, jota hän osoitti kirjeissään seurakunnille, on ihailtavaa. Hänellä oli maailmanlaaja näky evankelioinnissa ja halu viedä evankeliumia niille seuduille, jossa hänen nimeään ei vielä tunneta. Tavoitteena ja strategiana oli saavuttaa maailman kansat kuuliaisiksi , puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Lopuksi hän pyysi roomalaisilta tukemaan häntä tässä taistelussa rukouksen avulla,  ja sinne Roomaan hän sitten kerran päätyi itsekin ja perimätiedon mukaan kuoli marttyyrikuoleman Neron vainoissa. Työ on vielä kesken ja siihen Paavali varmaan meitäkin kutsuu mukaan!

”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo” (13).

Juha