2. Kun. 2, 1. Kor. 11

2. Kun. 2

1. Kor. 11

2 Kun 2

Elisa oli ilmeisesti ollut jo jonkin aikaa Elian seurassa valmistautumassa profeetan tehtävään. Elia oli varsin yksinäinen profeetta ja Elisan myötä hän lienee saanut tärkeän työparin itselleen. Viime viikon luvussa, 1 Kun 19, Horebilla Elia sanoi olevansa ainut Jumalalle uskollinen koko kansan keskellä. Se oli ilmeistä liioittelua, sillä Jumala sanoi hänelle uskollisia olleen 7000. Samassa yhteydessä Jumala käski Elian voidella Elisan seuraajakseen. Heistä tuli ilmeisen läheiset, sillä tämän päivän luvussa Elisa kutsuu Eliaa isäkseen, 2 Kun 2:12.

Elisa sai osansa Elian voimasta ja hän teki suuria ihmeitä, jotka ilmiselvästi vahvistivat hänen asemansa Herran profeettana.

1 Kor 11

Korintin seurakunnassa oli monia ongelmia. Ehtoollinen oli yksi Paavalin esille ottamista ongelmista. Meidän on vaikea samaistua korinttilaisten tilanteeseen, sillä tapamme viettää ehtoollista on hyvin erilainen. Meillä ehtoolliseen ei liity varsinaista ruokailua.

Miksi ehtoollinen on kristitylle niin tärkeä? Ehtoolliseen liittyy useita ulottuvuuksia.

Siinä kiinnitetään huomio ristiinnaulittuun Jeesukseen. Meidän on jollain tavalla helpompi uskoa anteeksiantoon kun saamme nauttia ehtoollista. Ehtoollisella ei vain muistella, vaan siinä myös kohdataan Jeesus. Tämän takia ehtoollinen voi olla myös parantumisen paikka. 

Ehtoollinen on yhteinen juttu. Mennessäni ehtoolliselle voin tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi. Olen osa seurakuntaa. Minulle ehtoollinen on myös kiitoksen ja ylistyksen paikka. Joskus se on erityisesti rukouksen paikka. Olkoonpa tilanteemme mikä tahansa, niin olemme tervetulleita ehtoolliselle. 

Mika