2. Kun. 21, Gal. 1

2. Kun. 21

Gal. 1

Galatalaiskirjeen kirjoittamisen ajankohdasta ja vastaanottajista on selitysoppaissa erilaisia tulkintoja. Siitä kuitenkin näyttää vallitsevan yksimielisyys, että kirjeen päämääränä on ”osoittaa judaistien oppi vääräksi. Judaistit opettivat, että pakanoiden tuli paitsi uskoa myös ympärileikkauttaa itsensä pelastuakseen.” Alkuseurakunnassa aiheutui ristiriitoja siitä, mikä oli pakanuudesta kääntyneiden suhde juutalaisten lakiin. Kirjettä voidaan pitää perusteoksena kristillisestä vapaudesta eli siitä, mitä on vapaus Jeesuksessa: ”kuinka kristitty on vapaa laista ja synnin voimasta ja voi palvella elävää Herraa”. (Aikamedian Sana elämään -kommentaariraamattu, s. 2410.)

Kirjeen perusasetelma tulee ilmi melkein heti alussa alkutervehdyksen jälkeen (jakeet 6-10). Paavali käyttää voimakkaita sanoja puolustaakseen julistamaansa evankeliumia, jonka hän oli saanut, ”kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle” (jae 12). Paavalin julistama evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen (jae 11) eikä Paavali pyri olemaan ihmisille mieliksi (jae 10), koska silloin hän ei olisi Kristuksen palvelija (jae 10).

Voisi varmaankin ajatella niin, että Paavali käyttää omaa kääntymystään ja elämänhistoriaansa esimerkkinä siitä, miten vain Jeesus voi saada aikaan ihmisen elämässä muutoksen, jolla on todellista merkitystä. Muutoksen lähde on ihmisen ulkopuolella Jeesuksessa eikä ihmisessä. Sen vuoksi evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Jos tästä lipsutaan, niin silloin pyritään olemaan ihmisille mieliksi.

Useimmilla meistä on oma tarinamme siitä, miten jossakin vaiheessa elämää on tullut siihen tilanteeseen, että on ymmärtänyt, ettei ihmismielen mukainen elämä enää tyydytä, vaan kaipaa jotakin enemmän ja syvempää. On erinomaista, jos ja kun kaipuu on johtanut Jeesuksen luo. Valitettavasti tuo kaipuu voi johdattaa myös muualle, koska kilpailevia, ihmismielen mukaisia vaihtoehtoja on. Sen vuoksi on tärkeää, että aito ja puhdas evankeliumi on esillä laimentamattomana.

Auta, Herra Jeesus, meitä, että voisimme omalla paikallemme viedä eteenpäin hyvää sanomaa sinusta armolla, rakkaudella ja totuudella!

Pekka