2. Aik. 17, 2. Tess. 2

2 Aik. 17

2 Tess. 2

Kerroin maanantaina että tämä viikko on minulle juhlaviikko. Sen kunniaksi jatkan myös tänään pohtien: Mitä tämän päivän raamatunkohdista kertoisin nuoremmalle itselleni? Sille joka ei lukenut raamattua tai käynyt kirkossa…

Eilisistä raamatunkohdista nostin esiin miten Jumala vaikuttaa niihin jotka kuuluvat kristittyjen joukkoon (ts. yhteisöön). Tämän päivän teksteistä nousi esiin mihin meidän, kristittyjen joukkoon (ts. yhteisöön) kuuluvien tulisi keskittyä: “…Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen, hän kutsui teidät..” ja “…pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille…”

Uuden vuoden alussa voi kokea olevansa (täysin tai osittain) eksyksissä. On niin paljon asioita joita pitäisi hallita. On niin paljon tietoa jota pitäisi omaksua voidakseen hallita. On niin paljon mielipiteitä, toisistaan poikkeavia ohjeita, suosituksia jne. Puhumattakaan siitä kaikesta riitelystä tähän liittyen mikä etäännyttää ihmisiä toisistaan.

Kristittyjen yhteisöön kuuluminen auttaa (tähänkin). Jeesukseen keskittyminen auttaa laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Raamatun lukeminen yhdessä muiden kanssa ja seurakunnissa järjestetty opetus antaa näkökulmaa arvioida mikä on hyvää ja mikä ei. 
Siinä iloinen uutinen meille kaikille näin uuden vuoden alkuun rohkaisuksi. 

— Tomppa