Job. 30, Matt. 7

Job. 30

Jobille sattuva kärsimys oli hyvin suurta ja odottamatonta. Hän oli elänyt arvostetussa valta-asemassa kenties paikallisena kuninkaana tai ainakin jossain johtoasemassa. Hän ei ollut käyttänyt asemaansa hyväksi, vaan pyrkinyt auttamaan heikommassa asemmassa olevia ja surrut  heidän osaansa. Nyt kaikki kunnia on mennyt ja Job on yleinen pilkanaihe. Job ei ymmärrä miksi näin on käynyt tai miksei Jumala ole vielä vastannut. Niinpä Job huutaa Herran edessä pyytäen apua.

Pahoja asioita sattuu, emmekä useinkaan ymmärrä miksi. Voi olla, että rukousvastausta ei tulekaan huudoista huolimatta. Silti voimme mennä Jumalan eteen tuoden pyyntömme yhä uudelleen hänen eteensä. Sillonkin, kun emme usko minkään muuttuvan, niin Jumalalle kaikki on mahdollista. Jumala näkee sisimpäämme ja saamme olla hänelle avoimia. Hän ei luovuta, vaikka itse emme jaksaisi enää toivoa. Luotetaan häneen.

Matt. 7

Tämä luku sisältää lukuisia lyhyitä vertauksia ja ohjeita elämään. Jokaista niistä voisi pohtia pitkään ja löytää uutta kohdasta ja sen soveltamisesta elämään. Jeesus tiivistää lain lauseeseen ”Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille tehkää te heille”. Tämä on hyvä ohje. Kun joku henkilö ärsyttää, niin sen sijaan että mietin mitä kaikkeä hänen tulisi tehdä toisin, voinkin miettiä onko jokin tapa miten minä voisin toimia paremmin. Ja silloin kun näen jonkun toisen tarvitsevan apua, niin autan kykyjeni mukaan.

Opetuslapset hämmästelivät vuorisaarnan lopuksi sitä, että Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Jeesus itse asiassa tiukensi Jumalan antamaa lakia. Hän kertoi, mikä on Jumalan mielen mukaista ja vertasi opetuksensa kuulemista hyvän perustuksen rankentamiseen elämälle. Jeesus puhui Jumalan antamalla auktoriteetilla ja toi opetuksensa kautta esille oman asemansa. Monesti sanotaan, että Jeesus oli viisas opettaja ja vuorisaarna yksi keskeisistä opetuksista. Viisas opettaja kuitenkin ymmärtäisi oman rajallisuutensa ja soveltaisi jo olemassa olevaa sanaa, sen sijaan että väittäisi tietävänsä asioita, joita vain Jumala tietää ja asettaisi oman opetuksensa pelastavaksi. Tälläinen käytös olisi ihmiseltä tietoista huijaamista tai narsistista hulluutta. Jeesuksen opetus voi olla hyvä vain, jos hänellä todella on Jumalan antama asema. Muutoin kyseessä on huijarin tai hullun puhetta. Lukijan täytyy valita uskooko opetuksen olevan hulluutta vai Jumalalta tulleita ohjeita elämäämme. Välimaastoa ei ole. Uskon että Jeesuksen historiallinen ruumiillinen ylösnousemus todistaa luotettavasti hänen Jumaluutensa. Ja näin meillä on täysi syy perustaa elämämme Hänen opetuksilleen.

Elli