Job. 34, Matt. 11

Job. 34

Minua puhuttelivat tänään jakeet 3-4:

”Kieli maistelee ruoan, korva koettelee sanat. Tutkikaamme siis yhdessä, mikä on oikein, selvittäkäämme, mikä on hyvää.” 

Elihu ehdottaa, että lyökäämme viisaat päämme yhteen. Toisaalta sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy: Jobin haastajat päätyvät yhteistuumin virhepäätelmiin. Tänään Jobin kirja muistuttaa minua siitä, että emme edes joukolla pohtien löydä vastauksia perimmäisiin kysymyksiin. Tarvitsemme siihen Jumalaa.

Matt. 11

Edellisessä luvussa Jeesus lähetti opetuslapset matkaan julistamaan “Taivasten valtakunta on tullut lähelle” ja parantamaan sairaita. Nyt Johannes Kastajan opetuslapset tulivat Johanneksen puolesta varmistamaan, onko Johannes ymmärtänyt oikein, onhan Jeesus varmasti luvattu messias. Jeesus neuvoo heitä kertomaan, mitä he kuulevat ja näkevät: heidän ympärillään toteutuvat Jesajan ennustamat messiaan ja Jumalan valtakunnan merkit:

“Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan.” (Jes.35:5-6)

“Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan.“ (Jes.61:1-2)

Tämä sanoma on puhutellut minua aivan erityisesti viime aikoina. Vaikka elämme lähes täydellisessä aineellisessa yltäkylläisessä, me olemme niin sidottuja. Meitä sitovat sairaudet, synti, murretut mielet. Miten ihmeellisen hyvä onkaan Jumala, jonka tahto on vapauttaa meidät!

Isä, anna meille lapsen mieli, jotta osaisimme kuormiemme ja kahleittemme kanssa tulla sinun luoksesi. Auta meitä näkemään sinun silmilläsi, miltä valtakuntasi näyttäisi elämässämme ja lähipiirissämme: miltä tässä päivässä näyttävät kirvonneet kahleet, miltä sinun antamasi lepo. Anna meille rohkeutta tämän näyn keskellä sanoa “tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa”. 

Ada