2. Sam. 1, Apt. 24

2. Sam. 1

Daavid ei iloinnut, kun hänen vainoojansa kuoli. Hän itki kokopäivän ja paastosi henkensä uhkaajan kuoleman takia. Hän ei ollut antanut vihamiehelleen samalla mitalla takaisin. Suru ei ollut teeskentely, vaan todellista surua, itkua. Samalla kuoli hänen paras ystävänsä, jota hän myös suri. Hänen surunsa ei erottanut vihamiestä ja ystävää toisistaan. Hän ei kostanut pahaa pahalla. Minulle tämä kertoo Jumalan rakkaudesta, joka oli vallannut Daavidin. Voin vain rukoilla, että oppimisin rakastamaan niin kuin Jumala on meitä rakastanut. Paavali sanoo, että rakastamme toisiamme, koska Jumala on sen meille opettanut. Omasta itsestäni rakkaus vihamieheen ei tule, voin tulla Jumalan rakkauden äärelle ja ammentaa sieltä rakkautta toisille. Mieleeni tulee kuva rakkauden äärettömästä merestä, josta ammennan pienellä kipolla, jota vien mahdollisesti toiselle. Ehkä parempi kuva voisi olla lähde, josta Jeesus puhuu. Ammennan sieltä ehtymättömästä lähteestä virvoitusta itselle ja rukoilen, että voisin virvoittaa toista. Ehkä voin rakastaa vihaa täynnä olevaa lähimmäistäkin, mutta omasta itsestäni sellainen teko tai sanat eivät  tule. Herra armahda minua, että ymmärtäisin rakkautesi ja armosi niin, että rakkautesi välittyisi vihaa täynnä olevaan lähimmäiseenkin.

Apt. 24

“Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen, aika olla vaiti ja aika puhua,”

‭‭Saar.‬ ‭3:7‬. Jeesus oli hiljaa, kun Pilatus kuulusteli häntä. Pilatus ihmetteli, kun ei Jeesus ei puolustautunut. Paavali sen sijaan puolustautui ja vetosi lakiin, omiin oikeuksiinsa. Meillä on kristittyinä oikeus puolustaa niitä oikeuksia, joita meille on Suomen lain puitteissa suotu. Joskus voi kuitenkin tulla eteen tilanne, jolloin on viisainta olla hiljaa. Usein itse olen todennut jälkikäteen, että olisi ollut viisainta olla hiljaa. En ole milloinkaan ollut oikeudessa syytettynä, enkä varsinkaan väärin perustein, mutta usein olen ollut tilanteissa, joissa olisi ollut viisainta olla hiljaa. Meillö on kuitenkin myös velvollisuus toimia lain mukaisesti ja puolustaa lain hengeni mukaista toimintaa. Monia väärinkäytöksiä on saatu loppumaan, kun ihmiset ovat puolustaneet rohkeasti oikeuksiaan ja lakeja on saatu muutettua oikeudenmukaisemmaksi historian kuluessa. Itselle jää tästä luvusta pohdintaan, miten minä voin olla edistämässä oikeudenmukaisuutta maailmassa tai ehkä vain vaikkapa työpaikallani pitää yllä oikeudenmukaista toimintaa. Ainakin pyrkiä toimimaan lain mukaisesti tekemällä tunnollisesti minulle annetut työtehtävät. Antakoon Herra minulle oikeudenmukaisen sydämen. Sydämen, joka haluaa edistää toisen hyvää oikeudenmukaisesti.

Mika M

1. Sam. 31, Apt. 23

1. Sam. 31

Kansa oli pyytänyt itselleen kuningasta, joka kulkisi heidän edellään, hallitsisi heitä ja johtaisi sotia. Siihen Jumala vastasi, että he ovat hylänneet hänet, kun eivät enää pidä Jumalaa kuninkaana. 1 Sam 8‬:‭7‬

Nyt kuningas, jonka israelilaiset olivat pyytäneet, oli kuollut. Kaikkien taistelutahto hävisi välittömästi tiedon tultua ilmi‭. Tässä on hyvä muistutus itselleni siitä, että Jumala haluaa olla kuninkaani. Hän haluaa kulkea edelläni ja johdattaa minua. Johdattakoon Herra tänäänkin minua ja sinua. Hän on kuninkaani ja hallitsijani. Hänen hallinnassaan jaksan ja kestän taistelujen keskelllä elämässä. Hänelle, kuninkaalleni haluan tänään antaa kunnian. Jeesus Kristus sinä olet Herrani ja kuninkaani.

 

Apt. 23

Jeesuksen seuraaminen ei ole aina helppoa. Paavalin piti mennä Roomaan asti todistamaan Jeesuksesta. Sitä ennen piti ensin virua vankilassa muutama vuosi ja joutua haaksirikkoon, välillä todistaa ihmisille Maltalla ja sitten elää lopulta roomassa melko vapaasti omassa vuokra-asunnossa keisarin eteen pääsyä. Roomassa vankilasta lähetetystä kirjeestä voi lukea kuinka Paavali todistaa vankeuden koitumeen keisarin huoneväelle todistukseksi ja osalle kääntymyksen Kristityksi. Ilman vankeutta Paavali ei ehkä olisi kirjoittanut kirjeitä, joista tänään saamme rohkaisua. Paavalille Jeesus sanoi: Seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin edessä ja sanoi: »Pysy rohkeana. Sinä olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa, ja samalla tavoin sinun on todistettava myös Roomassa.»” Apt.23:11. Tämä oli Paavalin tie Jeesuksen seuraajana. Tänään voin katsoa Kristukseen ja pyrkiä seuraaman häntä sillä tiellä, jonka hän on minulle antanut. Herra anna minulle Henkesi voimaa ja viisautta seurata sinun antamaa tietä.

Mika M

1. Sam. 30, Apt. 22

1. Sam. 30

Suru on asia, joka koskettaa meitä kaikkia ainakin jossakin vaiheessa elämää. Suru tuottaa ainakin itselle itkun, itku ei vie pois surua, mutta tuntuu jotenkin helpottavan sitä. Itkulla on oma tarkoituksensa surun käsittelyssä. Daavidin kuvataan itkeneen yhdessä sotilaiden kanssa niin pitkään etteivät enempää jaksaneet. 1. Sam‬ ‭30:4‬. He olivat menettäneet kaikki lähimmäisensä ja kaiken omaisuutensa. Mikään ei tuota suurempaa surua kuin om‬‬an läheisen menettäminen. Suru koskettaa niin karskia sotilasta kuin herkkää ihmistä. Sitä ei voi kukaan paeta, mutta siitä on selvitty tai olisiko parempi ajatus, että sen kanssa voi elää. Surun keskellä voimme lohduttaa toista. Lohdutus voi olla itkua toisen rinnalla tai se voi olla vain hiljaa toisen vierellä olemista. Ehkä tärkeintä on vain olla läsnä ja kuunnella. Meillä on myös usko kaiken lohdutuksen Jumalaan, joka on luvannut olla meidän kanssamme aina. Jos tänään olet itkenyt niin paljon ettet enää jaksa, niin lohduttakoon sinua kaiken lohdutuksen Jumala. Voimia sinulle surun keskelle.

Apt. 22

Ison kansan joukon sanat: ”Pois elävien joukosta! Tuollainen ei saa elää!” kertovat suuresta vihasta. Paavali ratkaisu seurata Jeesusta merkitsi, että oma kansa hylkäsi hänet. Se merkitsi myös kuoleman vaaraan asettumista. Ison kansan joukon viha kohdistui yksinomaan häneen, vain roomalaisten sotilaiden väliintulo esti väkijoukkoa tappamasta häntä. Hän seisoi yksin kansanjoukon edessä ja otti heidän vihansa vastaan. Jeesus seisoi myös kansanjoukon edessä ja otti heidän vihansa päälleen. Myös hänelle huudettiin kuolemaa. Paavali kesti väkijoukon edessä Jeesuksen Kristuksen ansiosta ja hänen antamassaan voimassa. Ehkä Paavali pelkäsi, miten tässä käy, ehkä hän rukoili, varmasti monia ajatuksia liikkui mielessä kansanjoukon huutaessa. Ainakin minusta tuntuisi pahalta, jos minulle huudettaisiin nuo sanat: ”pois elävien joukosta! Tuollainen ei saa elää.” Sellaisten sanojen kuuleminen on pahinta mahdollista loukkausta minua kohtaan. Vihassa sanotut sanat itsessään satuttavat. Minun arvoni ei ole kuitenkaan ole ihmisten sanoissa. Olen arvokas ja rakastettu Jumalan lapsena. Toivon, että tällaiset ajatukset eivät valtaisi mieltäsi. Sinä olet Jumalalle rakas, hän on rakkaudessaan ottanut päällensä kaiken vihan. Hän on kantanut kaiken vihan, jota ehkä koet tai olet kokenut. Tuo hänelle vihan kokemukset, hän puhuu sinulle hyviä, rakastavia sanoa. Sinä et ole vihattu, vaan rakastettu ja hyväksytty Kristuksen ansion tähden.

Mika M