Ps. 98, Room. 7

Ps. 98

Room. 7

Hahmotan jotenkin näin. Laki on ulkoapäin tulevia sääntöjä, joita tulee noudattaa. Vaikutus on ulkoa sisään päin. Minun ulkopuolellani oleva laki määrittää, miten minun tulee elää.

Eilen kirjoitin, että olemme osallisia Kristuksen kanssa ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tälle osallisuudelle Kristukseen on olemassa oma teologinen terminsäkin: partisipaatio. Tämän osallisuuden kautta olemme päässeet vapaaksi laista. Tuo vanha ”ulkoa sisään -systeemi” on siis Kristuksen kanssa kuollut.

”Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina.” (Jae 6)
Tilalle on tullut uusi ja parempi ”sisältä ulos -systeemi”. Pyhä Henki, Jumala itse, muuttaa meihin asumaan ja alkaa vaikuttaa meissä Jumalan tahdon mukaista elämää sisältä ulos päin.

”Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä.” (jae 12). Lain ongelmana on se, että siinä ei ole voimaa. ”Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton.” (Room. 8:3). Laki kuitenkin osoittaa, mikä on syntiä ja ajaa meidät hakemaan apua Jeesukselta.

Luvun lopun tulkinnasta on ollut erimielisyyksiä. Sen sävy poikkeaa niin paljon sekä sitä edeltävistä että sen jälkeen tulevista teksteistä ja tuntuu olevan jossain määrin ristiriidassa niiden opetusten kanssa. En ole varma hahmotanko kaikkia eri tulkintavaihtoehtoja, mutta tässä ne, mitä tulee mieleen. Missä tilassa olevasta ihmisestä Paavali puhuu luvun lopussa:

  1. Ihmisestä, joka ei tunne Kristusta, mutta hahmottaa lain kautta, mikä on oikein. Kuitenkin hän on synnin vallassa, koska ei ole ottanut vastaan pelastusta Kristuksessa.
  2. ”Lihallisesta” kristitystä, joka yrittää omalla voimallaan ja lain kautta elää elämäänsä. Hän ei ole löytänyt armon ja Pyhän Hengen voiman todellisuutta elämäänsä.
  3. Kristityn normaalista tilasta. Elämme loppuun asti Jumalan tahdon ja synnin ristivedossa ja emme pääse siitä koskaan eroon.

Mikä sinun mielestäsi olisi oikea ymmärrys tästä tekstistä?

”Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme, hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.” (Ps. 98:1-2)

Topi