Neh. 3, Mark. 5

Neh. 3 Mark. 5

Tämän päivän teksteissä nousee esille hengellisen taistelun eri muotoja ja/tai tasoja. Jerusalemin muurin korjaaminen korostaa fyysistä turvallisuutta, jota ei tule usein ajateltua varsin vakaassa länsimaassa, koska sitä pitää itsestään selvänä asiana. Kristittyihin kohdistuu kuitenkin monissa maissa fyysistä uhkaa, joten kyse ei ole ilmiöstä, joka olisi tuntematon tänä päivänä. Juutalaiset puolestaan ovat kokeneet kautta historian fyysistä uhkaa.

Jeesuksen toiminnassa korostuu taistelu henkivaltoja ja sairauksia vastaan. Tätä voi olla vaikeampi ymmärtää kuin taistelua fyysisen turvallisuuden puolesta. Kuitenkin tämäkin on vallitsevaa todellisuutta kristityille monissa maissa.

Taidamme Suomessa elää – muotitermiä käyttääkseni – melkoisessa kuplassa. Emme välttämättä ymmärrä niitä taisteluita, joita veljemme ja siskomme Kristuksessa Jeesuksessa käyvät eri puolilla maailmaa. Voimme rukoilla heidän puolestaan. Ehkä meidän olisi hyvä rukoilla myös omasta puolestamme, että ymmärtäisimme paremmin hengellisen taistelun todellisuuden ja että Jeesus varustaisi meitä siihen entistä vahvemmin.

Pekka

Neh. 2, Mark. 4

Neh. 2 Mark. 4

Nehemia on hyvä esimerkki siitä, miten Jumalan sana kylvetään hyvään maahan (Mark. 4:20). Nehemia kuulee ahdistavia ja surullisia uutisia Jerusalemista. Ne kuultuaan hän itkee, murehtii, paastoaa ja rukoilee (Neh. 1). Tämän jälkeen hän on valmis toimimaan, koska hän on saanut Jumalalta selkeän kehotuksen (Neh. 2:12). Koko ajan hän tuntuu liikkuvan ja etenevän rukouksen hengessä.

Jumala voi varmasti puhua hyvin eri tavoin erilaisissa elämäntilanteissa. Uskaltaisin kuitenkin väittää, että Jumalan puheen ja hänen sanansa voi kuulla paremmin rauhassa ja hiljaisuudessa Raamattua lukien ja rukoillen. Siihen meitä tänäänkin kutsutaan kaiken kiireen, hälyn ja melun keskellä.

Pekka

Neh. 1, Mark. 3

Neh. 1 Mark. 3

Koko tämän viikon Raamatun teksteistä olen nostanut esiin kutsumukseen ja elämäntehtävään liittyviä asioita. Kahdelletoista galilealaiselle miehelle kävi niin, että heidän elämäntehtävänsä avautui, kun he kohtasivat Jeesuksen. Jeesus kutsui heidät ensin ja ennen kaikkea olemaan kanssaan (j 14). Yhdessä Jeesuksen kanssa elämällä opetuslapset imivät itseensä Jumalan valtakunnan todellisuutta ja syttyivät sille. Sitten Jeesus lähetti heidät saarnaamaan ja valtuutti opetuslapset karkoittamaan pahoja henkiä. Paha väistyi, kun Jumala tuli ihmisiä lähelle.

Oletko ehtinyt olla ja elää elämääsi Jeesuksen kanssa? Entä mikä on sinun tapasi elää Jeesuksen kutsua todeksi?

On niin paljon tekemistä ja monia innostavia ja hyviä asioita, että niistä täytyy välillä myös uskaltaa luopua, jotta ehdimme huomata tärkeimmän. Kaiken tekemisen keskellä opettelen ottamaan Jeesuksen mukaan. Ja tekemään kaiken Jeesukselle.  

Heli