Neh. 5, Joh. 10

Neh. 5

Joh, 10

Väärinkäytöksiä ja tervettä vihaa. Jerusalemin muurin rakentaminen suojaksi kaupungille ja pakkosiirtolaisuudesta palanneille oli niin työläs ja haastava projekti, että myös ongelmat kansan sisällä nousivat pintaan. Vaikutusvaltaisempi osa israelilaisista, kansan johtajat ja ylimykset olivat riistäneet heimolaisiaan verojen keräämiseksi kuninkaalle. Johtajat olivat vaatineet kansalta niin ankaria maksuja, että nämä olivat joutuneet panttaamaan ylimyksille ja johtomiehille ainoan omaisuutensa, maatilkut, ja lisäksi myymään orjuuteen omia lapsiaan. Samalla kansan johtomiehet olivat rikastuneet.

 

Nehemia suuttui rajusti ja vaati kansan johtomiehet tilille. Nehemia itse ei nostanut lainkaan palkkaa eli vaatinut kansalta ylläpitoa, vaikka se olisi kuulunut Nehemialle Jerusalemin käskynhaltijana. Lisäksi Nehemia huolehti 150 Israelin kansan johtajiin kuuluvan henkilön ja muutamien muidenkin ruokkimisesta ja ylläpidosta päivittäin omalla kustannuksellaan. Nehemia ei veljineen oli lainannut rahaa ja viljaa kansalle ja oli valmis antamaan velat anteeksi. Samaa hän vaati maanmiehiltään ylimyksiltä ja kansan johtajilta.

Korjataan kurssia. Nehemian esimerkki ja Pyhän Hengen vaikutus olivat niin voimakkaat, että kansan johtajat korjasivat kurssia ja lupasivat palauttaa kansalaisiltaan riistämänsä maat ja antaa anteeksi lainat. Tässä toteutui Mooseksen laissa asetettu periaate; joka seitsemäs vuosi oli riemuvuosi. Silloin velat annettiin anteeksi, omasta kansasta velkojen vuoksi orjaksi joutuneet vapautettiin. Myös maan annettiin levätä eikä satoa korjattu, vaan köyhät saivat kerätä sadon.

Tämän päivän Nehemian esimerkissä on nähtävissä meillekin opetus: riisto ja epäoikeudenmukaisuus-> terve viha -> toiminta (vaatimus oikaista vääryydet). Nehemian oman elämä ja toiminta oli oikeanlaista esimerkillä johtamista: hän ei riistänyt, oli itsekin valmis antamaan myöntämänsä velat anteeksi ja työskenteli vaivoja säästämättä kansan rinnalla muurin rakentamisessa.

Missä elämämme asioissa me voimme ottaa mallia Nehemian tavasta toimia ja ajatella? 

Heli

Neh. 4, Joh. 9

Neh. 4

Joh, 9

Ei tilaa pelolle. Uhkauksista huolimatta Nehemia ei antanut muurin rakentamisen keskeytyä. Yhteinen rukous jatkui. Nehemia asetti vartijoita valvomaan kaupunkia, ettei vihollinen pääsisi yllättämään (jae 3). Kun vihollisten uhkaukset vain voimistuivat, Jerusalemin asukkaat alkoivat pelätä. Nehemia muistutti, että Jumala on suurempi ja pelättävämpi (jae 8). Kun tilanne kiristyi, vain osa Jerusalemin miehistä kunnosti muuria ja toinen puoli puolusti kaupunkia (jae 10). Lopulta jokainen muurin rakentaja oli valmiudessa puolustamaan kaupunkia (jae 11). Muurin rakentamista kaupungin suojaksi pidettiin kuitenkin niin tärkeänä asiana, että se tuli saada valmiiksi, eikä työtä keskeytetty. Mikä esimerkki ja kuva rukouksen ja työnteon yhdistelmästä! 

Ora et labora – rukoile ja tee työtä. Joku on sanonut, että meidän tulisi rukoilla ja luottaa Jumalaan, aivan kuin millään muulla ei olisi mitään väliä ja samaan aikaan tehdä työtä aivan kuin millään muulla ei olisi mitään väliä. Rukous ja aktiivinen työ ja yrittäminen kuuluvat yhteen. Ja sitten on niitä hetkiä ja aikoja, kun meidän tulee  pysähtyä ja odottaa Jumalaa ja mitä hän tekee ja vastaa. Jeesus teki sitä ilmeisesti päivittäin, kun hän hakeutui yksinäisyyteen rukoilemaan. Rukouksen jälkeen seurasi aktiivinen päivä, jolloin Jeesus kohtasi ihmisiä sillä Jumalan voimalla ja Jumalan johdatuksessa, jota hän oli aamun rukoushetkissä tankannut. 

Heli

Neh. 3, Joh. 8

Neh. 3

Joh, 8

Julkista valtaa. Osaaville virkamiehillekin on paikkansa maailmassa, ei vain hengellisen työn tekijöille. Nehemia tunsi hallinnon kiemurat (hankki kuninkaalta suosituskirjeet, jotta pääsisi sujuvasti Persiasta Jerusalemiin, luku 2), hän suunnitteli pitkien huolten ja rukousten täyttämien kuukausien aikana Jerusalemin muurien rakentamista (pyysi käskykirjettä kuninkaan metsänvartijalle saadakseen rakennustarvikkeita muurin rakentamista varten). 

Pelisilmää, viisautta ja rukousta. Nehemialla oli myös pelisilmää (tarkasti Jerusalemin muurien kunnon omassa rauhassa itsekseen yöllä ja teki tilannearvion, ennen kuin hakeutui Jerusalemin johtomiehien puheille). Nehemia oli myös ihailtavan suunnitelmallinen ja viisas organisoidessaan muurin rakentamista (jakoi kunnostuksen osiin ja antoi eri ihmisille eri kokoisia kunnostusurakoita). Kunnostajat saivat tehdä työtä perheidensä lähellä, jotta pystyivät samalla pitämään silmällä, miten perheet selvisivät) Ja kun ympäröivät kansat ja heidän johtajansa yrittivät murentaa muurin rakentajien tarmoa ja luottamusta onnistumiseen, Nehemia kävi jälleen rukoukseen. 

Rukoillaan julkista valtaa käyttävien puolesta ja taloudesta tai ihmisten johtamisesta vastaavien puolesta, jotta heiltä löytyisi Nehemian kaltaista luonteen lujuutta, viisautta ja taitoa. Ja jos olemme saman kaltaisissa tehtävissä kuin Nehemia oli, uskotaan Nehemian saama johdatus todeksi myös omalle kohdallemme.

Heli