Esra 3, Apt. 18

Esra 3
Apt. 18

Luin apostolien kirjan luvun ja jäin miettimään Paavalin elämää. Mielenkiintoinen ja merkittävä mies. 

Entisessä elämässään hän oli kiivas Jeesuksen ja kristittyjen vastustaja. Hän vainosi, vangitutti kristittyjä ja oli todistamassa mm Stefanuksen kivittämistä kuoliaaksi. Apt 7. ja 8. Tultuaan Jeesuksen kohtaamaksi, kaikki hänen elämässään muuttui, loksahti uudestaan oikeille paikoille. Hän ymmärsi, että Jeesus on Messias. Tämän kohtaamisen varmaan muistatkin, Apt 9. luku kertoo tästä. Tämän päivän luvussa Paavali on innokkaasti kertomassa Jeesuksesta ja joutuukin itse puolestaan vainon kohteeksi ja todistamaan sitä, kuinka hänen ystävänsä pahoinpidellään. 
 
Paavalin menneisyys ei ollut Jeesukselle ongelma. Meidän menneisyytemme ei ole Jeesukselle ongelma. Vaikka se voi meille itsellemme ollakin. Jeesus voi lopulta kaiken kääntää parhain päin. Ei Hän meidän elämän menneisyyttää muuksi muuta, mutta Hän voi antaa sille uuden merkityksen, sisällön. Hän antaa anteeksi, Hän uudistaa, parantaa, eheyttää, tuo toivon ja tulevaisuuden. Jeesuksen rakkaus on suurempi kaikkea kipua ja kipeää kärsimystä, omia vääriä valintoja ja niiden seurauksia. 
 
”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen”, Room 8:28.
”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”, Jer 29:11.
 
Voin siis turvallisesti katsella elämässäni sekä taakse että eteenpäin. Jeesuksen kanssa. Tiedän, että Hänen rakkautensa kestää ja kantaa. 
 

Tiina

Esra 2, Apt. 17

Esra 2
Apt. 17

Raamatussa erityisesti Vanhassa testamentissa on paljon erilaisia luetteloita. Niin on tässäkin Esran kirjan luvussa. Monta sukua ja nimeä tulee mainituksi.

Raamatun tekstiin ei ole mahdollista saada enää uusia nimiä. Elämän kirjaan uusia nimiä voi kuitenkin vielä kirjoittaa, kun elämme ns. armon aikaa ennen Jeesuksen toista tulemista (Vrt. Ilm. 20:11-15)? Mitä kaikkia nimiä elämän kirjasta löytyy? Miten sinne saisi uusia nimiä? Yksinkertaisesti todettuna kysymys on lopulta siitä, että kohtaamme ihmisiä Jumalan rakkaudella ja kerromme Jeesuksesta ja Pyhän Hengen muuttavasta voimasta.

On aina puhuttelevaa, kun ihmiset löytävät elävän yhteyden Jeesukseen sekä kasvavat ja pysyvät uskossa. Kenen nimen haluaisit erityisesti olevan elämän kirjassa?  Varmasti ainakin jonkin sinulle rakkaan ja tärkeän ihmisen! Konkreettinen tapa voisi olla kirjoittaa näitä nimiä itselleen ylös ja rukoilla näiden ihmisten puolesta. Kirjaan tähän esimerkiksi satunnaisia suomalaisia nimiä aakkosten alkupäästä: Aada, Aapeli, Aapo, Aaro, Aija, Aila, Aimo, Airi, Anssi, Anna, Anne…

Apostolien tekojen luvussa jäin kiinni jakeeseen 27. Kaikki suomalaiset käännökset, jotka sain käsiini, puhuvat tässä kohtaa ”Jumalan löytämisestä hapuillen”. Raamatunselitysopas Novumin mukaan alkukielen sanan vastine on ’koskettaa, kosketella’.

Hapuilu luo itselleni mielikuvan hieman epämääräisestä ja päämäärättömästä toiminnasta, mutta koskettaminen tai koskettelu on helpompi ymmärtää. Tämän voinee tulkita niin, että Jumalaa etsiessämme haluaisimme luonnostamme koskettaa ja kosketella häntä – saada jonkinlaisen konkreettisen aistihavainnon yliluonnollisesta Jumalasta.

Itselläni ei ole tällaisesta kokemusta. Sen sijaan olen joissakin tilanteissa kokenut Jumalan läsnäolon esimerkiksi painona tai lämpönä. Uskon, että Jumala haluaa meitä koskettaa monin tavoin. Toivottavasti osaamme olla avoimia myös Jumalan fyysiselle kosketukselle, koska sekin voi olla uskoa vahvistavaa.

Virren 125 sanoin: Kosketa, minua, Henki! Ja oma lisäys tämän päivän tekstien pohjalta: Että osaisin olla ja toimia Jumalan lapsena niin, että mahdollisimman paljon nimiä olisi elämän kirjassa, ja että olisin avoin sille, miten haluat minua koskettaa ja käyttää.

Pekka