Tervetuloa KohtaamisPaikkaan

Pyrimme rakentamaan KohtaamisPaikkaa kolmen näkökulman kautta: yhteys Jumalaan, toinen toisiimme ja suuntautuminen ulospäin. Näitä näkökulmia kuvaavat osuvasti englantilaiset sanat up, in ja out.

Up-sana kuvaa suhdettamme Jumalaan. Annamme kokoontumisissamme tilaa Jumalan ylistämiselle laulujen kautta.  Rohkaisemme toisiamme myös siinä, että rukouselämämme olisi elävää ja saisimme kokea Pyhän Hengen tekevän suhteestamme Jumalaan tuoreen asian. Siksi KohtaamisPaikkojen yhteydessä on mahdollisuus saada osakseen rukousta.

In-sana kuvaa puolestaan yhteyttä toinen toisiimme. Meillä kaupunkilaisilla on tarve kuulua johonkin. Etsimme tapoja tukea ihmissuhteiden syntymistä ja kuulumista joukkoon. Yhdessä syöminen BrunssiKirkossa palvelee tätä. Olemme huomanneet, että ihmissuhteiden kannalta erilaiset pienryhmät ovat tärkeitä. Rohkaisemme siksi toisiamme kuulumaan KohtaamisRyhmiin tai palvelutiimeihin.

Toivotamme uudet ihmiset tervetulleiksi! Out-sana tarkoittaa tässä yhteydessä niin lähetystyötä kaukana maailmalla kuin ihmisten palvelemista aivan lähipiirissämme. Pyrimme rakentamaan tilaisuutemme niin, että uusien ihmisten olisi helppoa tulla mukaan. Alfa-kurssit ovat olleet monelle väylä löytää usko ja tulla mukaan yhteisön toimintaan.

KohtaamisPaikan työntekijät

KohtaamisPaikan pappina toimii Mika Kilkki. Hän on naimisissa Tiinan kanssa. Mika on tykkää liikunnasta. Tähän kuuluu penkkiurheilun lisäksi oman kunnon hoitamista hiihtäen, kävellen ja pyöräillen.

KohtaamisPaikan toiminnanjohtajana aloitti Topi Viitasalo 1.2.2023. Hän on naimisissa Hannan kanssa ja heillä on kolme lasta. Topi tykkää hiihtämisestä, lenkkeilystä ja saunomisesta. Parasta,  jos liikkumisen ja saunomisen päälle pääsee vielä avantoon.

Yhteystiedot:  etunimi.sukunimi(at)kohtaamispaikka.net, puhelin Mikalle 044 0798616 ja Topille 045 78388812.