Näky ja arvot

KohtaamisPaikkaa rakennetaan kolmen näkökulman kautta:

1. yhteys Jumalaan

2. yhteys toinen toisiimme

3. suuntautuminen ulospäin 

Näitä näkökulmia kuvaavat osuvasti englanninkieliset sanat sanat up, in ja out.

Up-sana kuvaa suhdettamme Jumalaan. Annamme kokoontumisissamme tilaa Jumalan ylistämiselle laulujen kautta. Rohkaisemme toisiamme rukouselämään ja tahdomme kokea sitä, että Pyhä Henki tekee suhteestamme Jumalaan elävän ja tuoreen asian. KohtaamisPaikkojen yhteydessä on mahdollisuus saada osakseen rukousta. Rohkaisemme toisiamme rakentamaan suhdettamme Jumalaan Raamatun opetuksen ja Raamatun lukemisen kautta.

In-sana kuvaa puolestaan yhteyttä toinen toisiimme. Etsimme tapoja tukea ihmissuhteiden syntymistä. Meille on tärkeää, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon. Esimerkiksi yhdessä syöminen BrunssiKirkossa palvelee tätä. Ihmissuhteiden kannalta erilaiset pienryhmät ovat tärkeitä, joten rohkaisemme toisiamme kuulumaan KohtaamisRyhmiin ja palvelutiimeihin.

Out-sana tarkoittaa tässä yhteydessä niin lähetystyötä kaukana maailmalla kuin ihmisten palvelemista lähipiirissämme. Pyrimme rakentamaan tilaisuutemme niin, että uusien ihmisten olisi helppoa tulla mukaan.

Toimimme Jyväskylän seurakunnan yhteydessä ja olemme sitä kautta osa luterilaista kirkkoa. Olemme myös osa Suomen New Wine -verkostoa ja liitymme yhteisönä sen arvoihin.

Lue lisää täältä: https://newwine.fi/naky-ja-arvot/