KohtaamisRyhmät

KohtaamisRyhmät ovat noin 5-15 hengen ryhmiä, jotka muodostavat KohtaamisPaikan ryhmätoiminnan perustan. Ne kokoontuvat 1-4 kertaa kuukaudessa. KohtaamisRyhmä tarjoaa mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun, omien lahjojen löytämiseen ja ihmissuhteiden solmimiseen isomman yhteisön sisällä.

Osa ryhmistä on suunnattu samassa elämäntilanteessa oleville (esim. maahanmuuttajat tai vanhemmat lasten kanssa). Osa ryhmistä on avoimia kaikille. Ryhmät kokoontuvat eri puolilla kaupunkia.

Kokoontumiset rakentuvat samoista aineksista kun sunnuntain yhteiset KohtaamisPaikat:  yhteinen syöminen, Raamatun tutkiminen ja rukous toistemme puolesta. KohtaamisRyhmiä johtavat seurakuntalaiset ja työntekijät, mutta kokoontumiset toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa.

Lisätietoa kalenterista (Kalenteri) ja KohtaamisPaikan työntekijöiltä (Tekijät).