Esra 8, Apt. 28

Esra 8 Apt. 28

Paavalia kuljettaneen laivan haaksirikko antoi Paavalille mahdollisuuden toteuttaa jälleen elämäntehtäväänsä ja todistaa Maltan asukkaille Jeesuksesta. Jopa kyyn purema palveli Jumalan tarkoituksia. On jännittävää huomata, miten kutsumuksestaan tietoinen Paavali osasi käyttää kaikki hänelle tarjoutuvat tilaisuudet kutsumuksensa toteuttamiseen.

Ruotsalainen pastori ja kirjailija Tomas Sjödin kertoo kirjassaan ”Jokainen tarvitsee oman paikkansa” (Perussanoma 2020), että kolme kysymystä avaa ihmisille heidän kutsumustaan: Mitä haluat? Mitä sinulla on? ja Mitä haluat tehdä? Ensimmäinen kysymys kartoittaa ihmisen kaipausta, toinen kysymys voimavaroja ja resursseja ja kolmas kysymys unelmia. Näiden kolmen yksinkertaisen kysymyksen avulla kirjoittajan seurakunnassa johtajat tutustuvat seurakuntalaisiin ja rakentavat myös seurakunnan palvelutyötä seurakuntalaistensa voimavaroja ja unelmia kuunnellen. Seurakuntalaisten puolestaan löytävät vähitellen oman kutsumuksensa ja rohkaistuvat toteuttamaan sitä.

Oman kutsumuksen löytämisessä yhdessä etsiminen ja yhteys toisiin ihmisiin ovat tärkeitä. Tarvitsemme myös yhteyttä Jeesukseen. Ihmisiltä saamme palautetta vahvuuksistamme ja heikkouksistamme; opimme tunnistamaan missä me olemme hyviä ja avuksi toisille, missä puolestaan tarvitsemme toisia ja heidän vahvuuksiaan. Jeesusta katsoessamme turhat luulot itsestä karisevat. Toisaalta Jeesuksen seurassa myös väärä itsemme aliarvioiminen väistyy. Olemme Jumalan lapsia ja työtovereita ja uskallamme ottaa paikkamme maailmassa.

Heli