Hes. 34, Apt. 20

Hes. 34 Apt. 20

Paavali jatkaa reissujaan, Efesoksen mellakan laannuttua hän jatkaa kohti Makedoniaa. Joka paikassa, minne sitten matkustikin, hänen kerrotaan rohkaisseen kuulijoita, Apt 20:12. Jäin miettimään tätä. Jeesuksen seuraajina meidätkin on kutsuttu olemaan rohkaisemassa kaikkialla. Tuomaan toivoa, lohduttamaan, nostamaan alaspainettuja, kulkemaan rinnalla. 
 
Olet varmaan toiminutkin rohkaisijana. Mitkä tavat on sinulle luontevia? Osa meistä on kutsuttu Paavalin tavoin puhumaan Jumalan sanaa isoillekin joukoille kerrallaan, osa meistä taas rohkaisee pienemmillä estraadeilla, välillä kulissien takana. Meitä kaikkia tarvitaan. Tärkeintä lienee se, että olen paikallani uskollinen. Ja herkkänä Pyhän Hengen vinkkaamisille, kun hän kutsuu rohkaisemaan.
 
Somessa kaverin komppaaminen, hymiölläkin voin rohkaista ja kertoa rukoilevani hänen puolestaan. Whatsappi, tekstarit toimivat nopeasti viestin viejinä. Voin kysyä kaverilta, mitä hänelle kuuluu? Tai voin itse pyytää rukousta. On varmaan hyvä välillä kertoa kaverille, että rukoilen hänen puolestaan. Ja jos mieleeni on tullut joku rohkaiseva raamatunlause, ajatus tai kuva, niin voin jakaa sen. Tieto siitä, että joku rukoilee, rohkaisee. Älä ole liian ujo tai väärällä tavalla vaatimaton, ettet voisi kertoa kaverille rukoilevasi hänen puolestaan! Kirkossa rukousvastausten jakaminen on myös tärkeä rohkaisun keino. Itse olen monta kertaa rohkaistunut kuullessani jonkun kertovan omaa rukousvastaustaan. Oma asiani on vielä vaiheessaan, mutta joku toinen on saanut jo vastaavaan asiaan vastauksen, miksen siis minäkin saisi?! Joskus Pyhä Henki tuo mieleen jonkun ihmisen ja kun ottaessani yhteyttä huomaan sen yhteydenoton olleen tärkeä. Tai joku on yhteydenotollaan rohkaissut minua. Olet varmaan itsekin kokenut tätä? Emme olekaan yksin vaan olemme seurakuntaperheenä rohkaisemassa ja kantamassa toinen toistamme. Porukalla mennään!
 
Ketä tänään voisin rohkaista?
 

Tiina

Hes. 33, Apt. 19

Hes. 33 Apt. 19

Efeson seurakunnasta tuli Paavalille läheinen. Efesolaiskirjeessä on Paavalin koskettavia rukouksia efesolaisten puolesta. Paavali vaikutti kaupungissa kaksi vuotta, jona aikana kaikki Aasian maakunnan asukkaat saivat kuulla Herran sanan, 19:10. Tämä kuulostaa uskomattomalta. Paavalin työ oli määrätietoista. Hänen julistukseensa liittyi vahva Pyhän Hengen toiminta. Luvun alussa kerrotaan siitä, miten heti Efesoon tultuaan Paavali kasteen jälkeen laittoi kätensä opetuslapsijoukon päälle ja nämä täyttyivät Hengellä. Ehkä tämä tapahtuma antoi viitteitä siitä, miten evankeliumi menestyi alueella. Paavalin vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle ja sairaita parani ja pahoja henkiä lähti ihmisistä, 11-12. Tämä on vaikuttava kuvaus siitä, mitä Jumala vaikutti Paavalin toiminnan kautta. 

Roomalaiskirjeen luvussa 15 Paavali kiteytti toimintaansa näin:“Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. 18. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, 19. tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka.” Tunnusteot ja ihmeet liittyivät Paavalin julistukseen ja korostivat Herraa Jeesusta. Lähetystilanne oli erityisen otollinen maaperä sille, että Pyhä Henki vahvisti Paavalin julistuksen käytännön tasolle. Minusta tuntuu siltä, että taidamme elää yhä enemmän lähetystilanteessa omassa maassamme ja kaupungissamme.

Mika

Hes. 32, Apt. 18

Hes. 32 Apt. 18

Jos edellisessä luvussa syntyi vaikutelma, että ateenalaisille sanoma Jeesuksesta oli vain yksi mielenkiintoinen vaihtoehto lisää uskontojen markkinoilla, niin Korintin kaupunki oli hedelmällistä maaperää. Aquila ja Priscilla olivat tulleet Korinttiin sen takia, että heidät oli karkotettu kristittyinä Italiasta. Tässäkin tapauksessa ikävältä vaikuttava asia kääntyi eduksi Jumalan valtakunnan näkökulmasta.

Paavalilla oli näin tukijoukko Korintissa. Jumala selvästi halusi Paavalin panostavan Korinttiin, sillä jakeissa 9 ja 10 on Jumalan erityinen sana Paavalille: 

Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: »Älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene.  Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.» Tämä johti siihen, että Paavali viipyi kaupungissa1,5 vuotta. Seurakunta sai parasta mahdollista opetusta tuon ajan. 

Luvun loppupuolella Paavalin toinen lähetysmatka päättyy ja pienen tauon jälkeen hän lähtee vielä kolmannelle matkalle. Kaikilla matkoilla Paavali sai kokea tarkkaa johdatusta ja Jumalan huolenpitoa. Tosin hän koki samalla myös ankaraa vastustusta. Paavalin strategiaan kuului perustaa avainpaikkoihin seurakunnat, jotka tulisivat olemaan jatkoa ajatellen tärkeitä keskuksia Jumalan valtakunnan työssä. Tämänkin luvun äärellä rukoilen, että olisin herkkä kuulemaan Herraa ja ymmärtämään Hänen tahtonsa eri tilanteissa.

Mika