5. Moos. 29, Mark. 6

5. Moos. 29

Liiton solmiminen tai vahvistaminen jatkuu, kun Mooses kokoaa kansan kuulolle. On erityisen tärkeää, että liittoon sitoudutaan yhdessä: on kansan johtajat, mutta myös kaikki muut miehet, naiset ja lapset. Jopa muista kansoista porukkaan tulleet palvelijat ovat mukana. Mielestäni tämä kuvaa myös uuden liiton seurakuntaa: Jumalan eteen on tarkoitus tulla yhdessä toinen toistaan tukien, ei pelkästään yksilöinä. Näin senkin, jonka oma usko on heikko, on helppo tulla porukassa Jumalan luo.

Mark. 6

Markuksen luvussa tapahtuu taas hengästyttävän paljon. Poimin kuitenkin heti luvun alusta kaksi tapausta, joissa ei tapahtunutkaan paljoa. Ensinnäkään Nasaretin asukkaat eivät ottaneet Jeesusta kovin hyvin vastaan, joten vain muutama sairas parantui. Toiseksi, kun Jeesus lähetti opetuslapsia matkaan, hän valmisti heitä tilanteeseen, jossa heitä ei oteta vastaan. Nämä ovat aika jänniä jakeita, koska koen että se ympäristö, jossa itse nykyään elämme, on juuri tällainen. Jeesus ei kuitenkaan tehnyt mitään väkisin, eikä hän tuhlannut aikaansa niihin ihmisiin, jotka kerran eivät halunneet olla hänen kanssaan. Tässä tarvitaan paljon viisautta, että osaamme omissa ympyröissämme pitää Jeesuksen saatavilla, mutta kuitenkin turhaa kinastelua ja vastakkainasettelua välttäen.

Heikki