5 Moos. 30 Hepr. 13

5. Moos. 30

Jumalan sana ei ole kaukana ja vaikeasti saavutettavana, vaan Hän on halunnut sen olevan helposti saatavilla. Me saamme lukea sanaa Raamatusta. Ei siis tarvitse tehdä pitkiä ja vaivalloisia matkoja. Riittää kun avaa Raamatun ja tallettaa sanan sydämeensä. Sitä sanaa me saamme julistaa myös muille, vaikka valtamertenkin taakse, jotta sana olisi myös niiden saavutettavissa, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.

Israelilaiset saivat valita, valitsevatko he elämän vai kuoleman. Israelin kansan vaiheista lukiessa voi huomata, kuinka helppoa ihmisen on valita hyvän sijaan paha kaikesta luvatusta hyvästä huolimatta. Siksi Jeesus lähetettiin maailmaan, koska ihminen ei voi parhaalla tahdollaankaan valita aina oikein. Heikko ja lankeileva, vääriä valintoja tekevä ihminen saa ottaa vastaan Jeesuksen, joka ainoana täydellisenä valitsi maanpäällä kulkiessaan aina elämän ja totuuden.

Hepr. 13

Heprealaiskirjeen 13. luvussa kehotetaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään elämän eri osa-alueilla. Seuraavaksi joitakin paloja näistä kehotuksista. Kristittyjen yhteys on Jumalan tahto ja kirjeessä kehotetaan ensimmäisenä juuri tähän yhteyteen. Lähimmäisen auttaminen ja rakkauden osoittaminen teoin ja totuudessa kehittää osaltaan tätä yhteyttä. Rakkauteen kehotetaan myös suhteessa avioliittoon ja sen pitämiseen pyhänä. Lisäksi kehotetaan kohtuulliseen elämään ja luottamaan Jumalan huolenpitoon myös aineellisissa tarpeissa. Rahaa tarvitaan, mutta sen perässä juokseminen ja sen rakastaminen yli Jumalan ei tuo todellista turvaa. Ainoastaan Jumala tuo. Aineellisen voi hetkessä menettää, mutta Jumala pysyy. Kirjeessä kehotetaan myös erottautumaan vanhasta laista ja omavoimaisuudesta. Kristitty on aina täysin riippuvainen Jeesuksesta, eivätkä ihmisen omat teot tuo pelastumiseen mitään lisää. On todella helppoa alkaa paistatella omien hyvien tekojen valossa ja ajatella, että nyt olen miellyttänyt Jumalaa. Todellisuudessa jokainen kristitty on jo puettu täydellisyyteen, eivätkä omat hyvät teot lisää Jumalan rakkautta meitä kohtaan millään tavalla. Hyvien tekojen voisikin ajatella kumpuavan siitä rakkaudesta, jolla Jumala meitä rakastaa. Hän täyttää meitä myös rakkaudellaan lähimmäisiämme kohtaan. Jumala ei meidän tekojamme tarvitse, mutta lähimmäisemme tarvitsevat.

Liisa