Ps. 85, Apt. 11

Ps. 85

Psalmin ydinajatus vaikuttaa minusta olevan herätyksen kaipuu. Psalmin kirjoittaja rukoilee Jumalan apua, että Hän virvoittaisi kansan eloon ja sytyttäisi Herran pelon. Silloin kansa toimisi oikeudenmukaisesti, kunniakkaasti, totuudellisesti ja olisi anteeksiantavia. Silloin he olisivat lähellä Herraa, kuten aiemminkin oli ollut.

Luin juuri määritelmän, jonka mukaan herätys on ”uskonelämässä kuolleiden ja uneliaiden kristittyjen ylle voimakkaasti lankeava Jumalan läsnäolon mykistävä tunne, joka elvyttää asiat, joiden Jumala suunnitteli olevan normaaleja kristillisessä elämässä”.

Vaikka lause on pitkä ja hankala, minusta tämä kuulosti aika hyvältä näkökulmalta. Jos me elämme todeksi sen, mitä Raamattu opettaa, se ei voi olla vaikuttamatta myös ympäristöön, ja silloin alkaa tapahtua muuallakin! 

Apt. 11

Apostolien teoissa näemme kuinka vahva usko ja Jumalan mielen mukainen toiminta vaikutti seurakunnan alkuaikoina.  Pyhä Henki laskeutui muidenkin kuin juutalaisten ylle, ja evankeliumia julistettiin eteenpäin muiden kansojen keskuuteen. Jumala siunasi työn, joka tapahtui Hänen kutsustaan. Uskovat pitivät toisistaan huolen tukien toistensa työtä, ja seuraukset näkyvät vielä tänäkin päivänä!

Vaikka tapahtumat ovat uskomattomia, niin edelleen meidät on kutsuttu samaan. Saamme elää rohkeasti Jumalalle kuuliaisina, ja hän siunaa edelleen työmme jäljet.

Anna

Ps. 84, Apt. 10

Ps. 84
Apt. 10

Psalmi kuvaa kaipausta Jumalaa lähelle: ”Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla.” Psalmin alussa puhutaan kaipauksesta ja ikävöimisestä ja toisaalta ylistyksestä ja riemuhuudosta, kun kirjoittaja pääsee ylistämään toisten kanssa. Tämä Psalmi rohkaisee minua rukoilemaan tällaista asennetta niin itselleni kuin koko KohtaamisPaikan joukolle, kun kokoonnumme yhteen. Kun jumalanpalveluksemme ovat tällaisia Jumalan kohtaamisen paikkoja, niin ne vetävät puoleensa myös niitä, jotka eivät vielä ole löytäneet uskoa Jeesukseen elämäänsä.

 
Psalmin kirjoittajalla oli vahva kokemus Jumalasta. Samaa voi sanoa Corneliuksesta ja Pietarista. Cornelius ei vielä tuntenut Jeesusta, mutta Jumala näki hänen kaipauksensa. Koko luku on ällistyttävän tarkkaa Pyhän Hengen johdatusta. Jotain tuollaista kaipaisin kokea enemmän!
 
Pietarin puhe Corneliuksen kotona oli yksinkertainen. Tilanne oli Pietarille hämmentävä, sillä hänen oli ollut vaikea ymmärtää Jumalan valtakunnan kuuluvan muillekin kuin juutalaisille. Pietari kävi puheessaan läpi yksinkertaisia asioita Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Pyhä Henki vuodatettiin puheen aikana kuulijoihin ja he alkoivat puhua kielillä ja ylistää Jumalaa. Corneliuksen luona olleet kastettiin ja heistä tuli Jeesuksen seuraajia.
 
Tämän päivän luvut kertovat Jumalan kohtaamisen merkityksestä. Mielestäni kyse ei ole tunteilusta, vaan Jumalan todellisuudesta. On tärkeää oppia lisää Raamatusta ja on tärkeää kohdata Jeesus henkilökohtaisesti. Tarvitsemme tasapainoa siinä, että kiinnitymme Raamattuun ja toisaalta koemme Pyhän Hengen tekevän uskostamme elävän suhteen Jeesuksen kanssa.

 

Mika