Hes. 31, Apt. 17

Hes. 31 Apt. 17

Paavali osasi puhua eri kuulijakunnille tilanteen vaatimalla tavalla. Tessalonikassa ja Beroiassa hän puhui juutalaisille ja niinpä hän liittyi Vt:n kirjoituksiin osoittaen niiden puhuvan Jeesuksesta. Ateenassa hän puolestaan puhui pakanoille, jotka eivät tunteneet Vt:a. 

Ateenassakin oltiin uskonnollisia, sillä kaupungissa oli paljon epäjumalankuvia. Paavali piti Areiopagilla puheen, jossa lähti liikkeelle ihmisten luontaisesta kaipuusta Jumalan puoleen. Paavali sanoi mm. näin: “…jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme.” Jeesus sanoi julkisen toimintansa alussa, että Hänessä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, niin yhteys syntyy heti. Jeesus on lähellä, käden ulottuvilla. Silloin kun ihminen kääntyy Hänestä pois, niin Hän tuntuu kaukaiselta. Parannus merkitsee suunnan muuttumista, kääntymistä Jeesukseen päin.

Ateenalaisten keskuudessa ei näyttänyt syntyvän laajempaa liikehdintää, vaikka jotkut tulivatkin uskoon. Sinnekin syntyi mitä ilmeisimmin pieni seurakunta. Ateena ei ollut niin otollista maaperää kuin luvun alun Tessalonika tai edellisen luvun Filippi.

Mika