Hoos. 10, Room. 12

Hoos. 10 Room. 12

Hoosean kirjan jakson alku kuvaa ikävästi sitä, mitä yltäkylläisyys voi saada ihmisissä aikaan. Itseriittoisuutta ja luopumisen Jumalasta. Ihmiset ovat luottaneet itseensä Jumalan sijasta. Tämä on aika arkista meidän aikanamme, jolloin ystävällekin saatetaan sanoa ”pidä huolta itsestäsi” sen sijaan että toivotettaisiin vaikka siunausta tai hyvää jatkoa. Meidän yhteiskuntamme ohjaa meitä yhä enemmän siihen, että jokainen on vastuussa itsestään ja oman onnensa seppä. Onneksi me voimme sentään kristittyinä tuoda Jumalan voimaa esille luottamalla häneen, rukoilemalla toisten puolesta ja vaikka kertomalla toisille rukousvastauksia. Tämä luku ei ole kivaa luettavaa, mutta siellä kaikuu Jumalan viesti: ”Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta! … Nyt on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen.” 

Roomalaiskirjeen 12. luku sisältää mahtavia elämänohjeita. Kun minulta on kysytty elämääni eniten vaikuttanutta Raamatun jaetta, olen sanonut että se on tämän luvun ensimmäinen jae ”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” Itse kun olen järki-ihminen niin tämä ohje on vedonnut minuun syvästi ja ohjannut valintoja. Ajattelen niin, että loppuluku onkin sitten kuvausta siitä, kuinka Jumalaa tulisi palvella. Tämä luku olisi hyvä huoneentaulu – vaikkakin melko pitkä. Huomatkaa että luvussa vain jakeet 6, 7, 8, 20 ja 21 ovat yksilölle osoitettuja, loput uskoville yhdessä. Uskominen ja uskovana eläminen onkin helpompaa yhteisönä. Tämä on joukkuelaji ja tarvitsemme toisiamme. Yhdessä tuomme parhaiten esille Jumalan valoa.

Anna