4. Moos. 16, Apt. 2

4. Moos. 16 Apt. 2

Mikä saa ihmisen kapinoimaan? Wikipedian mukaan ”kapina on jonkin joukon (aseellinen) nousu esivaltaa vastaan”, ja ”kapinoinnilla pyritään muuttamaan epätyydyttäväksi koettu asiantila”.

Raamattu.fi-sivustolla hakusanalla ’kapina’ löytyi 39 Raamatunkohtaa vuoden 1992 käännöksestä. Suurin osa näistä kohdista löytyy Vanhan testamentin puolelta. Vain viisi on Uudessa testamentissa. Näistäkin kolme viittaa Vanhaan testamenttiin (Hepr. 3:8, 15, 16), ja kaksi liittyy sen aikaisiin kapinoihin (Mark. 15:17, Apt. 21:38).

Näihin havaintoihin näyttää liittyvän vahva viesti siitä, ettei kapinointi ole hyvä juttu. Uudessa testamentissa hyvin selkeästi opetetaan, että esivaltaa on kunnioitettava (ks. esim. Room. 13:1-10). Tämä on helppo ymmärtää, koska kapinointi aiheuttaa levottomuutta, pelkoa ja jopa väkivaltaa. Pahimmillaan ihmisten henki on vaarassa. Väkivallalla tai sen uhalla on mahdollista saada muutoksia aikaan, mutta muutosten hinta on silloin hyvin kova, koska silloin ihmisiä menee henkisesti ja jopa fyysisesti rikki.

Kristillisen uskon näkökulmasta ymmärrän asian niin, että kestävää ja ihmistä kunnioittavaa muutosta on mahdollista saada aikaan vain rukoilemalla ja rakastamalla. Silloin Jumala saa tilaa toimia, Jeesus tulee todelliseksi ja Pyhä Henki voi koskettaa. Samalla on kuitenkin todettava, että monet kristityt siskomme ja veljemme maksavat kovaa hintaa uskostaan maissa, jossa syystä tai toisesta kristittyjä pidetään ei-toivottuina kansalaisina. Pidä huolta, Herra, näistä sisarista ja veljistä tänäkin päivänä ja anna heille voimaa olla sinun todistajiasi mielivaltaisen esivallan edessä!

Pekka