Job 9, 1. Kor. 2

Job 9 1. Kor. 2

Miten kertoa evankeliumi?

Miten sitten pitäisi kertoa Jumalan salaisuudesta, ristiinaulitusta Kristuksesta? Paavalin esimerkki on lohdullinen, sillä hän piti itseään pienenä, arkana ja pelokkaana itsessään, mutta suurena ja voimakkaana Jumalan kanssa. Paavali ehkä tarkoituksella vähättelee itseään, koska Apolloksen puolta pitävät olivat varmaan ihastuneet hänen puhetaitoon. ”Apollos oli Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin” (Apt. 18:24). Paavali korostaa sitä, että kaikki työ on Jumalan työtä ja pelastus hänen lahjansa alusta loppuun. Saamme käyttää Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla.(13) Erilaisina voimme oman persoonamme ja elämämme kautta viedä evankeliumia eteenpäin. Toiset ovat evankelistoja, toiset kertovat Jeesuksesta palvelun ja ystävyyden avulla. Jumala antaa meille mahdollisuuksia olla mukana, jos sitä haluamme ja pyydämme!

Pietarin ohje on aika leppoisa tähän aiheeseen. ”Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän uskonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana” (1.Piet.3:15). Voitaisiin varmaan nyt myös muistaa rukouksessa ystäviämme ja tuttujamme, jotka eivät vielä tunne  Jeesusta!?

Juha