Snl. 7, Luuk. 1

Snl. 7 Luuk. 1

Snl. 7

Tämän luvun opetus sopii meille vanhemmille tai muuten lähimmäisistä välittäville. Ohjeet ja opetus on annettu ja sitten nuori tekee valintansa itse. Olemme kuin sivusta seuraajia, meille ei tunnu jäävän muuta kuin rukoilijan osa. Jeesus, pidä huolta niistä, jotka ovat sydämellämme.

Lk 1

Luukas osoittaa kirjoituksensa, tämän evankeliumin ja Apostolien teot, korkea-arvoiselle Teofilokselle. Lähdekirjani mukaan Teofilos oli ehkä varakas suojelija tai toinen tulkinta on, että kirjoitukset on kirjoitettu Jumalan ystäville. Teofilos merkitsee Jumalan ystävä ja näin kirjoitukset olisi kirjoitettu jokaiselle kristitylle lukijalle. Oma villi tulkintani on, että ehkä Luukas oli viisas ja kirjoitti muka korkea-arvoiselle henkilölle. Jos kirjoitukset olisivat joutuneet vääriin käsiin, korkea-arvoiselle osoitettuja tekstejä ei ehkä olisi niin helposti tuhottu. Viisauteenhan meitä kehotetaan Mt.10:16.

Luukas oli historioitsija ja tavoitteli kronologisuutta ja koosti tekstit ”tarkkaan tutkittuaan” (jae 3, Suomen kansan raamattu, 2012). Luukas oli saanut selville yksityiskohtia Marian ja enkelin kohtaamisesta sekä Elisabetin, Johannes Kastajan äidin ja Marian tapaamisesta. Naisten keskinäinen kohtaaminen oli vahva hengellinen kokemus heille molemmille. Molemmat tarvitsivat sen, koska he olivat hyvin erikoislaatuisissa elämän tilanteissa. Elisabet oli äkillisesti puhekykynsä menettäneen papin vaimo ja ehkä hämmentynyt kauan odotetusta raskaudestaan. Mariankin arvailen olleen hämmentynyt, koska oli vasta kihloissa ja ihmeellisellä tavalla raskaana. Näissä tilanteissa oli myllerryksen kokemusta molemmille.

Jeesus ilmesty meille, jos ja kun ehkä tarvitsemme erityistä kohtaamista ja rohkaisua tämän päivän myllerryksissä.

Pirkko