Ps. 95, Tit. 1

Ps. 95 Tit. 1

Ikäsyrjinnästä työpaikoilla ja työnhaussa puhutaan paljon. Seurakunnan johtajissa ja paimenissa (vanhimmat, kaitsijat) Raamattu sen sijaan arvostaa kokemusta, harkitsevaisuutta, itsensä hillitsemistä ja muita vastaavia avuja. Kirjeessä Timoteukselle Paavali neuvoo, että seurakunnan vanhimmaksi ei kannata valita vasta uskoon tullutta henkilöä, vaan mieluummin pidempään uskossa olleen (1. Tim. 3:6). Nämä ohjeet viittaavat siihen, että seurakunnan vastuuhenkilöillä kokemus ja myös riittävä ikä ovat toivottavia ominaisuuksia.

Kun Paavali puhui Tiitukselle seurakunnan vastuuhenkilöiden ominaisuuksista, hän asetti riman todella korkealle. Kykeneekö kukaan niin vaativaan tehtävään? Ymmärrän tästä ainakin sen, että seurakunnan johtajien, opettajien ja paimenten tehtävä ei ole helppo. Jos omassa perheessä on kovasti huolia, seurakuntalaisten huolehtimiseen voi jäädä heikosti energiaa.

Minut ja meidät on kutsuttu siunaamaan ja tukemaan johtajiamme, jotta he voisivat ja jaksaisivat toimia tehtävässään ja opettaa ja rohkaista meitä Jumalan sanalla. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumalan sana. 

Psalmissa 95 jatkuu rukous, nyt kiitosrukouksena. Voimme yhtyä rukoukseen ja ylistää Jumalaa siitä, että hänen omaansa on kaikki, koko luonto sekä ihmiset.

Heli