Jes. 10, Jaak. 5

Jes. 10 Jaak. 5

Tämän päivän Vanhan testamentin kohdan selittäminen vaatisi historiallista tietämystä, jota minulla ei ole. Voisinpa kertoa teille, mitä tämä kaikki tarkoitti aikoinaan käytännössä, mutta sitä varten teidän täytyy etsiä lukeneempia ihmisiä. Käytän kuitenkin päivän palstatilaa erään mielenkiintoisen seikan pohtimiseen: monet raamatuntutkijat ajoittavat Vanhan testamentin kirjoja sen perusteella, mitä niissä kerrotaan historiallisista tapahtumista. Esimerkiksi Jesajan kirjan katsotaan olevan paljon uudempi kuin mitä muutoin olisi syytä olettaa, koska Jesajalla on ollut tietoa kuolemansa jälkeen tapahtuneista asioista. Kristitylle tämä kaikki voi selittyä sillä, että Jesaja on todella tiennyt asioista etukäteen, onhan Jumala antanut hänelle erityistä ilmoitusta. Mutta ei-uskovalle tämä on dilemma. Kyseinen tilanne on mielestäni todella mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten tieteen piirissä kristitty ei ainoastaan saa perustella Jumalan olemassaoloa, vaan myös ei-kristitty saa perustella ateismia.

Päivän Uuden testamentin kohdan jae 16 tuntuu summaavan paljon koko tekstistä: ”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.” Vaikka emme maan päällä koskaan pääsekään eroon synnistä, on kuitenkin huomattavasti helpompaa elää yhdessä, jos yhteiseloon kuuluu nöyryys, rehellisyys ja armo. Meistä kaikki syyllistyvät varmasti toisinaan mammonan palvontaan, josta tekstin alussa puhuttiin. Meistä kaikki tuomitsevat ja vannovat, kun ei pitäisi. Tunnustetaan tämä toisillemme ja rukoillaan toistemme puolesta. Ja jos vain pystymme, ohjatkaamme takaisin niitä, jotka lähtevät pois. Monet varmasti tietävät, kuinka kauheaa on nähdä joidenkin uskon katoavan elämän monenlaisissa käänteissä. Ei päästetä heitä helpolla! Kutsutaan seurakuntaan, ollaan tarvittaessa tukena, rukoillaan, kysellään ja kuunnellaan… Meillä ei tarvitse olla vastauksia ja vielä vähemmän meidän tulee esittää, että olisi. Hyh! Mutta meidän tulee välittää ja välitetyksi tulemisen kokemus on arvokas ihmisestä ja tilanteesta riippumatta.

Esteri