1. Moos. 5 1. Joh. 5

1. Moos. 5

1. Joh. 5

Mitä lukemani raamatunpaikka kertoo ihmisestä yleensä tai minusta ihmisenä?

  1. Moos 5. luvussa kerrotaan ihmissuvun sukukupuun alku. Aadam-nimi tarkoittaa ihmisolentoa. Hepreankielen substantiivi adama merkitsee maata. Minulla ei siis ole ylpeilemisen varaa omast alkuperästäni, vaikka ensimmäiset ihmiset elivätkin huomattavan pitkään, poikkeuksetta 700–1000 vuotta.

Mitä raamatunkohta kertoo Jumalasta?

Jumala on meidän Luojamme. Alussa hän siunasi ihmisen (1. Moos. 5:1–2). Jumalan siunaus jatkuu edelleen ja se on tullut ilmi Jeesuksen kautta. ”Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.” 1. Joh. 5:20.

Kuinka sovellan oppimaani omaan elämääni?

En voi ohittaa Jeesusta, vaikka olisi paljon helpompi puhua vain Jumalasta. Johannes sanoo suoraan, että se, jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Haluan opetella käyttämään Jeesuksen nimeä, ja opetella kertomaan, mitä Jeesus minulle merkitsee ja mitä hän on elämässäni tehnyt, vaikka sanomisiani ihmeteltäisiin tai niille naurettaisiin.

Mitkä ovat sinun löytösi näistä raamatunkohdista tänään?

Heli


Olen lukenut tämän päivän raamatunpaikat yllä olevat kolme kysymystä mielessäni. Jokaisesta jaejaksosta tai erillisestä kertomuksesta voi esittää yksinkertaiset kysymykset: Mitä lukemani raamatunpaikka kertoo ihmisestä yleensä tai minusta ihmisenä? Mitä raamatunkohta kertoo Jumalasta? Kuinka sovellan oppimaani omaan elämääni? Viimeisimpään kysymykseen on hyvä muotoilla konkreettinen ja riittävän täsmällinen tavoite, jota on mahdollista alkaa toteuttaa heti tai lähipäivien aikana. Jumalan sana vaikuttaa ja muuttaa meitä, kun otamme siitä opiksi ja alamme elää sen mukaan.